Reakce na přetížení organizmu

Jedná se o nepříjemný stav, který vás zasáhne zcela nečekaně bez zdánlivé příčiny. Máte pocit tísně, sevření a vnitřního třesu a nevíte, odkud se to bere. Jedná se o směs různých negativních pocitů a emocí, které v určitý okamžik vyústí v úzkost. Pokud mají úzkosti ohromnou intenzitu, pak hovoříme o panické atace.Nejčastější příznaky úzkosti

 • Třes a pocení
 • Bušení srdce
 • Bolest na hrudi
 • Stažené hrdlo a žaludek
 • Střídání pocitu zimy a horka
 • Zrychlený tep
 • Dušnost
 • Závrať
2%

lidí je závislých na lécích proti úzkosti

16%

populace trpí různými druhy úzkostných poruch

3,5%

děti trpí úskostnou poruchou ze strachu

Jak porazit úzkost

Dobrá zpráva je, že úzkost se dá porazit. I úzkost a její projevy má svojí objektivní příčinu. Příčiny lze nalézt především v úzkostném dětství, úzkostných rodičích a pocitu nedostatku bezpečí, který jsme jako děti vnímali, ale také v dospělosti. Pro boj s úzkostí ale musíme vyvinout značné úsilí, mít vnitřní sebekázeň a motivaci porvat se s možnými traumaty, bolístkami a nepříjemnými vzpomínkami.Tipy pro boj s úzkostí

 • Vyhledat odbornou pomoc a pracovat na odstranění příčin
 • Přehodnotit životní priority
 • Přehodnotit pracovní nasazení
 • Aktivní odpočinek
 • Najít si čas sám pro sebe
 • Dechová cvičení
 • Nevysazovat předepsané léky v průběhu konzultací