Absolutní bezmoc a ztráta lidské důstojnosti

Pokud se ve vašem vztahu opakovaně objevují facky, kopance, nadávky, ponižování, citové vydírání a další projevy, jste obětí domácího násilí. Hezky doma, aby to nikdo neviděl. K domácímu násilí dochází mezi dvěma lidmi, kteří jsou v blízkém vztahu a postavení. Jedna osoba, tyran (nebo také agresor), uplatňuje svoji moc na druhé osobě, u které se později vypěstuje tzv. syndrom oběti. Oběťmi domácího násilí mohou být nejen ženy, ale i děti, senioři a v poslední době také muži.Nutné znaky domácího násilí

 • Opakování a dlouhodobost útoků
 • Útoky musí probíhat opakovaně a dlouho
 • Intenzita útoků se stupňuje
 • Od psychických až po fyzické útoky
 • Domácí násilí vždy doma
 • Vždy probíhá v soukromí za zavřenými dveřmi
 • Jasná role tyrana a oběti
 • Tyran vždy násilí páchá a oběť vždy násilí přijímá
50%

v ČR je obětí domácího násilí

94 %

žen je ponižováno a zesměšňováno

80 %

dětí je svědkem domácího násilí

Projevy domácího násilíPsychické násilí

 • vyhrožování, kritizování
 • ponižování, nadávání
 • urážky, vyčítání
 • vytváření pocitu viny
 • zesměšňování
 • kontrola všech aktivit oběti
 • finanční týrání
Fyzické násilí

 • facky, rány pěstí
 • tahání za vlasy
 • škrcení
 • mlácení hlavou o zeď
Sociální násilí

 • izolace rodiny
 • přátel a okolí
 • zákaz telefonovat
 • přijímat návštěvy
 • kontrola telefonu
 • zákazy všeho druhu
Sexuální násilí

 • vynucování sexu
 • případy znásilnění
 • pokusy o znásilnění
Jak se bránit domácímu násilí

Situace pro týranou osobu není vůbec jednoduchá. Během let v soužití s tyranem se postupně propadá až do děsivé a silné závislosti a bezmoci. Tyran je člověk dvou tváří. Navenek „sympaťák“, často velmi úspěšný, oblíbený, charismatický, okouzlující a vtipný. Doma se mění v tyrana, který je schopen provádět odporné věci. Pokud jde o matku s dětmi, která snáší každodenní útoky mnoho let, většinou musí dojít k závažnému fyzickému útoku na ní či děti. Probudí se pud sebezáchovy a je konečně připravena jednat.Postup při domácím násilí

 • Oznámit policii ČR skutečnost, která nastala
 • Nechat si provést lékařské vyšetření a vyhotovit lékařskou zprávu
 • Kontaktovat specializované krizové centrum či poradnu
 • Najít si odborníka, který se na tuhle problematiku specializuje

Tipy pro boj s domácím násilím

 • Vezměte odpovědnost do svých rukou
 • Jen vy můžete říct dost!!
 • Čím větší sílu v sobě objevíte, tím menší sílu bude agresor mít
 • Příčiny domácího násilí mají původ v prostředí rodiny