Jak pracuji


Diagnostika stavu

Zjištění aktuálního rozpoložení klienta a nalezení přesných příčin problémů.

Zjištění cílů a sestavení plánu

Sestavení cílů, které chceme dosáhnout a sestavení plánu postupu.

Pravidelná sezení

Pravidelná práce s klientem a realizace vytyčených cílů.

odkoučovaných hodin

2 583

úspěšnost s léčbou

80 - 90%

uzdravených klientů s úzkostí

239Blog